Alapítva 1995
Menü Rendeléskövetés Árajánlatkérés

ÁSZF

1. Általános kikötések:

Az alábbi üzleti feltételek érvényesek minden ajánlatunkra, szállításunkra és szolgáltatásunkra. Bármilyen módosítás, még akkor is, ha az a felek közöttmegbeszélésre került, csak írásban érvényes, ugyanolyan formai kellékekkel, mint a szerződés maga.

2. Szerződés:

Megrendelésnek, megállapodásnak csak a vevő és a szállító által aláírt, dátummal ellátott megrendelés visszaigazolás tekinthető. Szóbeli megrendelésre ésmegrendelés módosításra nincs lehetőség. Írásos módosítást a vállalt határidő lejárta előtt maximum 4 héttel fogadunk el, a változtatás műszaki és pénzügyivonatkozásainak tisztázásával, aláírásával, ez azonban maga után vonhatja a szállítási határidő változását.

3. Árak:

Telephelyi árak, a megadott műszaki tartalommal, a helyszínre szállítás díja nélkül értendők. Nem tartalmazzák a beépítéshez szükséges segédanyagok, a beépítés,a párkányok és a hézagtakarási munkák stb. költségeit.

4. Fizetési feltételek:

A megrendeléskor a bruttó ár 50%-át szükséges foglalóként befizetni, a számla végösszege az elszállítás előtt, illetve az áru átvételekor esedékes. A gyártásindítása és a késztermék szállításának feltétele a foglaló befizetése, illetve a végszámla kiegyenlítése. Amennyiben a foglaló befizetése ill. átutalása késik, úgy aszerződésben vállalt szállítási határidő a késedelmes napok számával meghosszabbodhat.

5. Fizetési mód:

Készpénzzel a pénztárban, csekkel vagy banki átutalással. Csekk és utalás esetén a pénzügyi teljesítés tényének hiteles igazolása szükséges. A vételár teljeskiegyenlítéséig a Szállító a leszállított termékekre a tulajdonjogát fenntartja.

6. Késedelmi kamat:

Amennyiben a vevő késedelmes pénzügyi teljesítésbe esik, úgy a Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

7. Szállítási (gyártási) határidő:

Szállítási határidő után egy héten belül történő szállítás még időben történő teljesítésének minősül. Az áru készre jelentése szerződésteljesítésnek minősül. Vismajor, közlekedési- és üzemzavarok, munkabeszüntetés, nyersanyagban és hasonlókban felmerülő hiány esetében a szállítási határidő a fentiek következtébenkiesett időtartamnak megfelelő teljesítési idő meghosszabbításához vezetnek. Szállító csak akkor esik teljesítési késedelembe, ha egy további, a vevő által írásbanadott, legalább 14 napos póthatáridő eredménytelenül lejárt és a késedelemért a Szállító a felelős. Amennyiben egy esetleges szállítási késedelem felmerül, aSzállító évi 20% kötbért tartozik megfizetni a Vevő részére. Az eladó fenntartja magának az előszállítás és a részszállítás jogát.

8. Teljesítés:

Készre jelentés és a végszámla rendezése után a Szállító telephelye, a gépjárműre rakva.A szállító lehetőséget biztosít a megrendelt termék telephelyi –fizetést megelőző- átnézésére.A termék Vevő, vagy meghatalmazottja részére történő átadását követően a Szállító mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el (kivéve a rejtett, átvételkornem látható hibák esetén).

9. Szállítás:

A Szállító értesítését (készre jelentését) követően 1 héten belül a Vevő által biztosított gépjárművel, ferde vagy függőleges helyzetben rögzítve történik. Különkérésre a Szállító előre egyeztetett díjazás és elszámolás mellett megszervezi a késztermék kért helyszínre juttatását.A vevő tudomásul veszi, hogy a kiértesítéstől számított egy héten belül az árut elszállítja. Ha ez nem történik meg, a Szállító minden további megkezdett hét után2000,- Ft+ ÁFA tárolási díjat számol fel.

10. Csomagolás:

A nyílászáró szerkezetek a termékprofil védőfóliáján kívül más védőcsomagolással nincsenek ellátva. A kilincs, a vasalat- és furattakaró – műanyag elemek mintkötelező tartozékok, külön csomagolva kerülnek átadásra.

11. Helyszíni felmérés:

Külön kérésre, ha a beépítést mint külön szolgáltatást is megrendelik, a nyílászárók gyártása előtti pontosítása végett egyszeri díjmentes felmérést végez a Szállító.Egyéb esetekben felmérést nem vállalunk. A felmérés nélkülözhetetlen feltétele a padlószint feletti, 1,00 m-es szintvonal megléte a külső teherhordó falak belsőoldalán vagy kávarészén, függetlenül attól, hogy új beépítésről vagy nyílászáró cseréről van szó. Amennyiben időközben a beépítés megrendelését a Vevővisszavonja, úgy a felméréskor megállapított méretek csak ajánlásként élnek tovább és a felmérés díját a Vevő a Szállító részére megfizeti. A felmérésrőljegyzőkönyv készül, az akkor tekinthető hitelesnek, ha a Vevő annak minden oldalát aláírásával jóváhagyta.

12. Beépítés:

Külön megegyezés, aláírt megrendelés visszaigazolás alapján a Szállító vállalkozik az elkészült nyílászáró szerkezetek helyszíni beépítésére is. A nyílászárókrögzítése a falazási munkákat követően, vakolás előtt a szabadon hagyott falnyílásba utólag, szerelt jelleggel csavarral (dübellel) történik, nyílás kialakítás,helyszíni javító jellegű kőműves és egyéb szakipari munkák nélkül. A megrendelő, vagy jegyzőkönyv aláírására jogosult személy jelenléte nélkül a beépítésimunkák nem kezdhetők el.

13. Beépítés díja:

Tartalmazza a szállítási költséget országhatáron belül, a település 20 km-es körzetében, valamint a beépítéshez szükséges segédanyagokat: szerelővas, dübel,csavar, purhab, valamint a szerkezetek szakszerű rögzítését és szükség szerinti beszabályozását, a szerelési hézag tömítését, a kilincsek felrakását és a tartozékokátadását vagy kérésre felhelyezését. A nyílászáró szerkezetek rendeltetésszerű használatához nem szükséges párkány, a belső könyöklők és a szerelési hézagletakarása műanyag takaróléccel. Ezek anyag és munkaköltségeit nem tartalmazza a beépítési díj. Csak akkor részei a munkáknak, ha erre a szerződés konkrétankitér.

14. Garancia:

A Szállító minden általa gyártott, forgalmazott, szakszerűen beépített szerkezetre 5 év szavatosságot, ezen belül az első 12 hónapra jótállást vállal. A szakszerűtlenbeépítés és karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén a Szállító mentesül a szavatosság alól. Minőségi kifogásait a Vevő minden esetbenírásban köteles közölni. Minőségi kifogás esetén a Szállító szakembert küld a hiba elhárítására. Jogtalan hibabejelentés esetén a Vevő köteles a Szállítónak akiszállással kapcsolatos költségeit megtéríteni.

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó paragrafusai érvényesek.

A szerződő felek felmerülő jogviták esetén elfogadják a Sopron Járásbíróság kizárólagos illetékességét. Az Általános Szerződési feltételek aktuálisan érvénybenlévő változata a www.foton.hu weboldalon megtekinthető.

Tisztelettel köszönjük megrendelését!
Sopron, 2008. 04.07. 

ÁSZF letöltése PDF-ben »